Limi Privat 110 E siirtoseinät

Limi-siirtoseinät sopivat vaativaan tilanjakoon erilaisissa kohteissa. Muunneltavuus lisää tilojen käyttöikää ja mahdollistaa useampien koulu- tai asiakasryhmien samanaikaisen kokoontumisen. Limi Privat siirtoseinät koostuvat 1- tai 2-pisteripustetuista erillisistä elementeistä. Elementin paksuus on 110mm.

Limi-siirtoseiniä on saatavilla äänieristävyyksillä Rw38dB, Rw45dB, Rw48dB ja Rw53dB. Korkeammat ääneneristysominaisuudet ovat saavutettavissa kaksinkertaisella Limi-siirtoseinällä.

Materiaalivalinnoilla voidaan vaikuttaa tilan akustiikkaan, käyttämällä esimerkiksi uritettuja ja perforoituja pintoja tai kangasta. Kangaspinnat voivat olla myös kiinnityspintoja.

Limi-siirtoseinien pintamateriaalit ja rakenne voidaan valita tilan käyttö- ja ulkonäkövaatimusten mukaan ja lisäksi eri materiaaleja voidaan myös yhdistellä. Vaihtoehtoina ovat tehdasmaalaus, aidot puuviilut, korkeapainelaminaatit, tussi- ja tussimagneettilaminaatit, ikkunat, peilit, kankaat ja tapetit. Myös erikoisemmat toiveet pyrimme toteuttamaan.

LIMI-esite

1-pisteripustetut elementit

2-pisteripustetut elementit