Hannu Kallio (osa-aikaeläkkeellä)
p: (06) 4506 747
hannu.kallio@kurikan.com